24-03-15 - SCKw

 240315 
 IT-3331 


Jelcz 315 

Jednostka: ZSP ŁódĽ
Teren operacyjny: KRSP ŁódĽ-Górna
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1975 roku podczas pokazu sprzętu na Pl. D±browskiego w Łodzi.
Fot. J. Paciorkowski - zdjęcie nadesłał Michał Przybysz