18-03-56 - GLM - 8

 180356 


Żuk A15B&WW-200  

Jednostka: Nieznana OSP z województwa krakowskiego
Teren operacyjny: KRSP Kraków-Nowa Huta
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1980 roku w Krakowie na terenie historycznych koszar I Oddz, przy ul. Westerplatte.
Fot. Z redakcyjnego archiwum