18-01-12 - GBA 2,5/16

 180112 


Jelcz 005M 

Jednostka: ZSP Kraków - Oddz. I
Teren operacyjny: KRSP Kraków-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1980 roku w Krakowie przy zabytkowym gotyckim barbakanie.
Fot. Z redakcyjnego archiwum