18-02-14` - GPr-3000

 180214 
 KR-9387 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Jednostka: ZSP Kraków - Oddział II
Teren operacyjny: KRSP Kraków-Podgórze
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1980 roku na Wawelu w Krakowie.
Fot. Z redakcyjnego archiwum