18-01-18 - GPr-1500

 180118 
 KR-4361 


Star 29 KZWM - wersja I 

Rocznik: 1972
Jednostka: ZSP Kraków - Oddz. I
Teren operacyjny: KRSP Kraków-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma SDS

Zdjęcie wykonane w 1980 roku w Krakowie.
Fot. Z redakcyjnego archiwum.