BM-012 - GSBAM 2000/8+8

 MB-012 
 AM-8849 


Jelcz 028 

Jednostka: ZSP Białystok
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1963 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w latach sześćdziesiątych podczas ćwiczeń białostockiej straży
Fot. Z archiwum redakcji.