18-01-11 - GCBA 6/32

 180111 
 9994-KN 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Kraków - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: podwójny sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1980 roku na krakowskim rynku.
Fot. Z redakcyjnego archiwum.