05-11-02 - SRt

 051102 
 BYD 263B 


Star 266 ZBM 

Jednostka: ZSP Bydgoszcz
Oznaczenie operacyjne: system 76 - zasób II
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał z modulatorem polskiej produkcji

Zdjęcie wykonane w latach dziewięćdziesiątych.
Fot. Paweł Frątczak