Z-06 - GSBM 2000/8

 Z-06 
 HG-1210 


Jelcz 002 

Jednostka: ZSP Kędzierzyn (woj. opolskie)
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 1
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane na przełomie lat 50/60
Fot. Archiwum PKSP w Kędzierzynie-KoĽlu