18-02-12 - GBAM 2/8+8

 180212 
 KR-1977 


Jelcz 003 

Jednostka: ZSP Kraków - Oddział II
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma i syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1976 roku.
Fot. W. Zawadzki