22-43-05 - SRt

 224305 


Star 266 SP Mechanik 

Jednostka: ZZSP PKP Lublin
Oznaczenie operacyjne: system 76 - zasób II
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Zdjęcie współczesne.
Fot. Przemysław Ciuraj