S-112 - GBAM 2/8+8

 S-112 
 1095-WI 


Jelcz 028 

Jednostka: SOP w Warszawie
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis Szkoła Oficerów Pożarnictwa Warszawa
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1970 roku w Warszawie
Fot. Kadr z filmu "Dzięcioł" - TVP 1970