14-02-19 - GCBA 6/32

 140219 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Bytom
Schemat malowania: mieszany 73/79
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane około 1980 roku.
Fot. Archiwum KRSP w Bytomiu