Zakładowa Straż Pożarna Cukrowni Brześć Kujawski - GBM 2/8

 Zakładowa Straż Pożarna Cukrownia Brześć Kujawski 


Jelcz 002 - N 752 

Napis na drzwiach samochodu gaśniczego ZOSP Cukrowni Brześć Kujawski. Obowiązek umieszczenia w tym miejscu informacji o lokalizacji pojazdu wprowadziło zarządzenie z 1960 roku.
Zdjęcie wykonane we wczesnych latach siedemdziesiątych
Fot. W. Zawadzki