911 - GBM 2/8

 911 
 WI-0724 


Jelcz 002 

Jednostka: SOP Warszawa
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis Szkoła Oficerów Pożarnictwa Warszawa
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1965 roku na terenie kampusu SOP w Warszawie
Fot. M. Sarosiek