922 - GA-16

 922 
 WI-0554 


Star 25 N 721 (prototyp) 

Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis Szkoła Oficerów Pożarnictwa Warszawa
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1965 roku na terenie kampusu SOP w Warszawie
Fot. M. Sarosiek