49-07-30 - SLRt

 490730 
 ZGA 404V 


Żuk A15C SLRt 

Jednostka: ZZSP PKP Zb±szynek (woj. zielonogórskie)
Teren operacyjny: KRSP Wolszytn
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w połowie lat 90.

Fot. Theo van der Weerden