47-01-27 - SCRt

 470127 
 WRC 066B 


Jelcz 415 Metz RW-3 

Rocznik: 1989
Jednostka: I Oddzia³ ZSP Wroc³aw
Teren operacyjny: KRSP Wroc³aw-Stare Miasto
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Fot. Theo van der Weerden