49-08-21 - SLRd

 490821 
 ZGA 986G 


FSO 125p Kombi  

Jednostka: ZSP Zielona Góra
Teren operacyjny: KRSP Zielona Góra
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: 1x lampa ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano w 1987 roku
Fot. Gijsbert von Wardenburg