15-11-11 - GBM 2/8

 151111 
 CF-8296 


Star 660 POM 

Jednostka: ZSP Starachowice (woj. kieleckie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
Fot. Polmo-FSC