GLM-8

 Zawodowa Straż Pożarna Zakł. Mech. Ursus 
 TP 2692 


Żuk A-14 

Jednostka: ZZSP Zakładów Mechanicznych "Ursus"
Teren operacyjny: PKSP Pruszków
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis z nazw± jednostki
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane około 1970 roku.
Fot. Zdzisław Podbielski