29-02-12 - GPr-1500 & APL 200

 290212 
 PIB 095B 


Star 29 KZWM & Hi-Ex 200  

Jednostka: ZSP Czarnków (woj. pilskie)
Teren operacyjny: KRSP Czarnków
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1982 roku.
Fot. Archiwum KRSP w Czarnkowie