16-01-10 - GBA 2,5/16

 160110 


Jelcz 005 

Jednostka: ZSP Koło (woj. konińskie)
Teren operacyjny: KRSP Koło
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1981 roku.
Fot. H. Łęcki