06-01-14 - SD-30

 060114 


IFA W50L - DL 30 

Jednostka: ZSP Che≥m
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Oznaczenie operacyjne: system 76
ZdjÍcie wykonane w 1984 roku.
Fot. Grzegorz Mienta