04-01-32 - GPr-3000

 040132 
 BBB 033R 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Rocznik: 1973
Jednostka: ZZSP Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej
Teren operacyjny: KRSP Bielsko-Biała
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Zdjęcie wykonano na początku lat osiemdziesiątych
Fot. Z archiwum FSM w Bielsku-Białej