04-56-04 - GLM-8

 045604 
 BBA 417F 


Żuk A-15 

Jednostka: nieznana OSP z woj. bielskiego
Teren operacyjny: KRSP Sucha Beskidzka
Oznaczenie operacyjne: system 76 - zasób drugi
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa oraz sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie współczesne
Fot. Grzegorz Fortuna