08-01-31 - GBA 2,5/16

 080131 
 CZA 615C 


Jelcz 005 

Jednostka: ZZSP Huta im. Bieruta w Częstochowie
Teren operacyjny: KRSP Częstochowa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonane w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
Fot. S. Rostowski