24-05-14 - GCBA 13/48

 240514 
 0703-IF 


Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000 

Jednostka: ZSP Łódź - Oddz. III
Teren operacyjny: KRSP Łódź-Polesie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1977 roku. Po przenumerowaniu przeprowadzonym w latach osiemdziesiątych pojazd otrzymał kryptonim operacyjny 24-05-16
Fot. G. Mienta