25-07-17 - SD-37

 250717 
 NSA 921H 


Jelcz 420 Metz DL 37 

Jednostka: ZSP Zakopane
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw. "nowy"- zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie z końca lat osiemdziesiątych
Fot. KRSP Zakopane