18-02-14 - GPr-3000

 180214 
 KRC 611B 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Jednostka: ZSP Kraków - Oddział II
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie z lat osiemdziesiątych
Fot. Informator KGSP