Dział Dyslokacja jest retrospektywnym spojrzeniem na strukturę sytemu ochrony przeciwpożarowej w PRL. Interaktywna mapa administracyjna Polski z lat 1975-1991 kryje w sobie informacje o strukturze terenowej poszczególnych jednostek organizacyjnych straży oraz prezentuje wyposażenie garnizonów pożarniczych w wybranych województwach. Jest to dopiero pierwszy etap budowania bazy danych zawierającej informacje o systemie ochrony przeciwpożarowej w kontekście historycznym. Liczymy tu w dużej mierze na pomoc internautów. Najtrudniejszym zadaniem jest odtworzenie ogólnopolskiej sieci zawodowych jednostek resortowych, które masowo likwidowano na początku lat dziewięćdziesiątych. Niektórych z nich (podobnie jak zakładów przy których funkcjonowały) nikt już dzisiaj nie pamięta dlatego liczy się każda - najdrobniejsza nawet informacja. Zapraszamy zatem do współpracy w dokumentowaniu historii zawodowych jednostek straży minionej epoki.


Wybierz województwo