Galeria oznakowania jest integralną częścią witryny, prezentującą materiały ikonograficzne dokumentujące ewolucję poszczególnych elementów oznakowania pojazdów i sprzętu pożarniczego na przestrzeni kilku dekad.
Głównym kryterium zaistnienia zdjęcia w galerii jest jego wartość poznawcza. W związku z tym wyodrębniono w tym zakresie dwie kategorie fotografii:
  • Zdjęcia wykonane w latach 1950-1991
  • Zdjęcia wykonane po roku 1991 – pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów.
Dodatkowym kryteriom poddano w tym przypadku poszczególne elementy oznakowania sfotografowanego obiektu takie jak;
  • System sygnalizacji świetlno-dżwiękowej stosowany przed rokiem 1992 (tylko w przypadku zdjęć pojazdów)
  • System oznaczeń operacyjnych stosowany przed rokiem 1992
  • System oznaczeń rejestracyjnych pojazdów stosowanych przed rokiem 1992 (tylko w przypadku zdjęć pojazdów)
W sferze pozyskiwania materiałów do publikacji w galerii, liczę głównie na pomoc internautów. Zachęcam zatem do nadsyłania starych lub stylizowanych fotografii.


do 1973 roku


od 1973 do 1975 roku


od 1976 roku