Stosunkowo mało znana francuska firma Biro Fils miała bodaj najkrótszy, ze wszystkich zachodnich firm, epizod na naszym rynku. Objawił się on wykonaniem w 1974 roku jednego egzemplarza proszkowego samochodu gaśniczego GPr-2000 zabudowanego na polskim podwoziu Stara. Pojazd powstał na zamówienie KGSP i wziął udział w testach porównawczych samochodowych agregatów proszkowych przeprowadzonych przez OBR OP w Józefowie. Po zakończeniu badań samochód został włączony do podziału bojowego.Star 29 Biro Fils SPG-2000 - GPr-2000