Kolejną francuską firmą, której produkty trafiły do Polski była dobrze już znana w Europie Camiva. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych francuski producent dostarczył do kraju pojedyncze egzemplarze ciężkich samochodów gaśniczych GCBA 12/55 zabudowanych na podwoziach Berlieta. Pojazdy te trafiły do służby w ZZSP Zjednoczenia Przemysłu Chemicznego. W tym samym czasie nawiązano również współpracę kooperacyjną, która zaowocowała wykonaniem serii próbnej 25-metrowych drabin mechanicznych Camiva SD-25 zabudowanych na polskim podwoziu Stara. Do podpisania umowy partnerskiej jednak nie doszło i mariaż Stara z Camivą zakończył się na pojedynczych egzemplarzach serii próbnej.Berliet GBH 260 Camiva - GCBA 12/55