Pojawienie się w naszym kraju produktów angielskiej firmy Chubb Fire wiąże się ściśle z decyzją zakupu nowoczesnych samochodów gaśniczych dla polskiego lotnictwa cywilnego. Oferta dotycząca realizacji tego zadania zostaje wybrana bardzo starannie na podstawie wnikliwej analizy. Konsekwencją tych poczynań było wyposażenie największych krajowych portów lotniczych w potężne lotniskowe samochody gaśnicze Pathfinder wyprodukowane w firmie Chubb Fire. Od przełomu lat 1975-1976 na polskich lotniskach stacjonowało już pięć pojazdów tego typu (szósty egzemplarz zakupiono w 1988 roku). Drugim produktem Chubb`a, który trafił nad Wisłę był proszkowy Unipower zakupiony w liczbie pięciu sztuk również na potrzeby LSP. Wysoka wartość bojowa brytyjskich pojazdów, a także ich trwałość i profesjonalny serwis (okresowych przeglądów technicznych w Polsce dokonywał każdorazowo dyrektor techniczny zakładów) sprawiły, że samochody te chlubnie wpisały się w historię lotniskowych jednostek straży w Polsce. Drugim epizodem firmy Chubb Fire związanym z naszym krajem, było dostarczenie dwóch egzemplarzy dużych samochodów gaśniczych przeznaczonych dla przemysłu i zabudowanych na podwoziach Bedford.Bedford TM 2600 Chubb Fire - GCBA 11/55
Chubb Fire Pathfinder - GCBA 14/78
Chubb Fire Unipower R44 - GPr-3000