Trzecią, po Biro Fils i Camivie francuską firmą, która pojawiła się na polskim rynku był Sides. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych producent ten wykonał na zamówienie KGSP dwie odmiany samochodów proszkowych na podwoziach Star i Jelcz, których nie zatwierdzono jednak do produkcji. Po raz drugi firma Sides pojawiła się w Polsce w latach osiemdziesiątych za sprawą dwóch pojazdów szybkiej interwencji zabudowanych na podwoziu Renault. Pojazdy te zostały dostarczone wraz z linią technologiczną, realizowaną przez Francuzów, do jednej z jednostek ZZSP przemysłu chemicznego.Jelcz 315M Sides PG4000E - GPr-4000
Renault GRH 235 Sides GCBA 12/45
Renault JK 65 Sides - GBAPr 1/8/750
Star 200 Sides PG2000E - GPr-2000