Na kanwie zakupów dużych samochodów gaśniczych dla przemysłu, realizowanych na początku lat siedemdziesiątych, pojawiła się w Polsce norweska firma Skuteng. Producent ten dostarczył do naszego kraju kilkadziesiąt egzemplarzy ciężkich samochodów gaśniczych na podwoziach Jelcz, Tatra i Steyr. Pojazdy te były przeznaczone dla resortowych jednostek pożarniczych i charakteryzowały się wysokim stopniem automatyzacji oraz dużym zapasem przewożonych środków gaśniczych.Jelcz 315M Skuteng RFT 4260 - GCBA 6/40
Steyr 1490 Skuteng RFT 6613/S - GCBA 13/40
Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S - GCBA 10/40