Pierwsze pojazdy gaśnicze zachodnioniemieckiej firmy Total pojawiły się w Polsce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Były to samochody proszkowe GPr-3000 zabudowywane początkowo na podwoziu Skody, a od lat siedemdziesiątych na bazie nowej polskiej ciężarówki Jelcz. Ponadto firma Total wykonała kilka lub kilkanaście dużych samochodów proszkowych GCPr-6000 na podwoziach Tatry i Steyr`a. W latach 1970-1980 ten zachodnioniemiecki producent był głównym dostawcą samochodowych agregatów proszkowych dla terenowych i resortowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce.Jelcz 315 Total PLF 3000 - GPr-3000
Jelcz 315M Total PLF 3000 - GPr-3000 - wersja I
Jelcz 315M Total PLF 3000 - GPr-3000 - wersja II
Skoda 706 Total PLA 3000 - GPr-3000
Star 29 Total PLF 1500
Steyr 1490 Total PLF 6000 - GCPr-6000
Tatra 148 Total PLF 6000 - GCPr-6000