Zachodnioniemiecka firma Ziegler specjalizująca się w produkcji samochodów gaśniczych przeznaczonych dla przemysłu, również miała krótki epizod na polskim rynku. Wiąże się on z zakupem przez nasz kraj pojedynczych egzemplarzy samochodów gaśniczych oraz samochodów ratownictwa technicznego RW-2. Firma zasłynęła jednak z dostarczenia dla resortu kolejnictwa kilku dwutrakcyjnych Unimogów w wersji gaśniczej oraz w wersji wozu ratownictwa technicznego. Pojazdy te były eksploatowane w jednostkach zakładowych zawodowych straży pożarnych PKP, zabezpieczających największe węzły kolejowe w kraju.Mercedes-Benz 1519 Ziegler TLF 24/55-5 - GCBA 5,5/24
Unimog U1100 Ziegler ZW 82 - GBA 1,3/16