Nazwa Bachert po raz pierwszy pojawiła się na naszym rynku pożarniczym w drugiej połowie lat sześćdziesiątych wraz z ciężkim samochodem gaśniczym Krupp GCBA 6/32 zakupionym przez Zjednoczenie Przemysłu Chemicznego na potrzeby ZZSP. Według obecnego stanu wiedzy pewne jest że jeden taki pojazd pozostawał w strukturach resortowych służb pożarniczych, nie wiadomo jednak czy był to jedyny egzemplarz zakupiony wówczas do Polski. W połowie lat siedemdziesiątych ponownie pojawiły się w kraju wyroby tej zachodnioniemieckiej firmy. Tym razem były to jednostkowe egzemplarze ciężkich samochodów gaśniczych zabudowanych na podwoziach Mercedes-Benz 2232.Krupp K 960 Bachert S-TLF 6000 - GCBA 6/32
Mercedes-Benz 2232 Bachert TLF 8000 - GCBA 8/44