Trzecim źródłem napływu samochodów gaśniczych do jednostek operacyjnych straży był import, który pod względem ilościowym był jednak bardzo ograniczony. Miało na to wpływ wiele czynników natury doktrynalnej, gospodarczej, ekonomicznej oraz nomenklaturalnej, czego przykładem mogą być wskaźniki importu w poszczególnych dekadach PRL-u. Prezentacja niniejsza obejmuje samochody pożarnicze zakupione za granicą oraz obce konstrukcje zabudowane na polskich podwoziach i używane w rodzimych jednostkach straży w latach 1950-1991. Katalog pogrupowany zostały według producentów pojazdów.Bachert (RFN)
Biro Fils (Francja)
Camiva (Francja)
Chubb Fire (Wlk Brytania)
Industrieverband Fahrzeugbau IFA (NRD)
>Karosa (Czechosłowacja)
Magirus (RFN)
Metz (RFN)
Pyrene (Wlk Brytania)
Rosenbauer (Austria)
Sides (Francja)
>Silvani (Włochy)
Skuteng (Norwegia)
Total (RFN)
>Vatrosprem (Jugosławia)
Ziegler (RFN)
Reynolds Boughton (Wlk Brytania)