CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
CPN - Centrala Produktów Naftowych
FSC - Fabryka Samochodów Ciężarowych
JZS - Jelczańskie Zakłady Samochodowe
KC PZPR - Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KGSP - Komenda Główna Straży Pożarnych
KMSP - Komenda Miejska Straży Pożarnych
KRSP - Komenda Rejonowa Straży Pożarnych
KTP - Korpus Techniczny Pożarnictwa
KWSP - Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych
KZWM - Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych
LSP - Lotniskowa Straż Pożarna
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
OBR JZS - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Jelczańskich Zakładów Samochodowych
OBR OP - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej
OBR SM - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
PKP - Polskie Koleje Państwowe
PKSP - Powiatowa Komenda Straży Pożarnych
PN - Polska Norma
POM - Państwowy Ośrodek Maszynowy
SChP - Szkoła Chorążych Pożarnictwa
SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
SKSP - Stołeczna Komenda Straży Pożarnych
ŚFUP - Świdnicka Fabryka Urządzeń Pożarniczych
WOSP - Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
WOSzP - Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego
ZBM - Zakład Budowy Maszyn
ZNTK - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
ZOSP - Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna
ZSP - Zawodowa Straż Pożarna
ZZSP - Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna