W dziale zaprezentowano kilka grup pojazdów i sprzętu nie mieszczących się w definicji określającej samochody gaśnicze oraz specjalne.

W pierwszym rzędzie są to samochody zastępcze, używane powszechnie w jednostkach OSP. Pojazdy te, zabudowywane na bazie ciężarówek, były substytutem typowych wozów bojowych. Niwelowały one w pewnym stopniu rozmiary deficytu sprzętowego, powstałego w wyniku braku dostatecznej ilości produkowanych samochodów pożarniczych. Najwięcej samochodów zastępczych eksploatowano w straży pożarnej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ale spotykane były one jeszcze nawet w końcu lat osiemdziesiątych.

Najbardziej chyba dziś zapomnianymi pojazdami, które służyły w jednostkach straży były motocykle. Pojazdy te wprowadzone do służby w pierwszym okresie powojennym przez dwie kolejne dekady używane były do celów operacyjnych oraz łącznikowych. Dopiero od początku lat siedemdziesiątych powszechnie zastępowano je samochodami operacyjnymi.

Kolejną grupę pojazdów straży stanowią przyczepy pożarnicze. Przegląd konstrukcji obejmuje kilka rodzajów pojazdów tego typu począwszy od przyczep przeznaczonych do transportu ludzi oraz sprzętu, a skończywszy na przewoźnych agregatach, motopompach, działkach i innym sprzęcie.

Osobną grupę tworzy specjalistyczny sprzęt w postaci jednostek latających oraz pływających, używanych w PRL na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.


Samochody zastępcze i motocykle


Przyczepy pożarnicze


Jednostki latające i pływające