Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Częstochowie

W latach 1950-1975 w Częstochowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Częstochowie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowych straży

  • I Oddział ZSP Częstochowa
  • II Oddział ZSP Częstochowa
  • III Oddział ZSP Częstochowa
  • ZZSP Huty im. Bieruta w Częstochowie
  • ZZSP PKP Częstochowa
  • ZZSP Częstochowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Ceba" w Częstochowie
  • ZZSP Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie-Gnaszynie
  • ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie
Już na początku lat osiemdziesiątych planowano powołanie do roku 1990, IV Oddziału miejskiej ZSP, zlokalizowanego na osiedlu Manifestu Lipcowego. Zamiaru tego nie udało się jednak zrealizować.


I Oddz. ZSP Częstochowa
II Oddz. ZSP Częstochowa
III Oddz. ZSP Częstochowa
ZZSP Huta Częstochowa
ZZSP PKP Częstochowa
ZZSP ZPB "Ceba" Częstochowa
ZZSP ZPL "Stradom" Częstochowa
ZZSP ZPL "Wigolen" Częstochowa