Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej

W latach 1950-1975 w Rawie Mazowieckiej funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto włączono do województwa skierniewickiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej. Siedziba komendy została zlokalizowana w centrum miasta przy ulicy Hanki Sawickiej.

Na terenie operacyjnym rawskiej KRSP funkcjonowała jedna jednostka zawodowej straży

  • ZSP Rawa Mazowiecka
W pionie resortowym funkcjonowały 2 jednostki ZOSP
  • ZOSP Zakładów Narzędzi Pomiarowych "VIS" w Rawie Maz
  • ZOSP Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Próchnika w Rawie Maz
Kryptonim radiowy Rejonowego Stanowiska Kierowania w Rawie Mazowieckiej: LOTERIA


ZSP Rawa Mazowiecka
OSP z terenu KRSP Rawa Maz