Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Olsztynie

W latach 1950-1975 w Olsztynie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Olsztynie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Olsztynie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Olsztyn
  • ZZSP PKP Olsztyn
  • ZZSP Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" w Olsztynie
  • ZZSP Zakładów Gospodarki Produktami Naftowymi CPN Olsztyn-Gutkowo


ZSP Olsztyn
ZZSP PKP Olsztyn
ZZSP "Stomil" Olsztyn
ZZSP ZGPN "CPN" Olsztyn - Gutkowo