Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Szczytnie

W latach 1950-1975 w Szczytnie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Olsztynie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa olsztyńskiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Szczytnie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Szczytno