Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Brzezinach

W latach 1950-1975 w Brzezinach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa skierniewickiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Brzezinach.

Na terenie operacyjnym brzezińskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Brzeziny


ZSP Brzeziny