Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bielsku-Białej

W latach 1950-1975 w Bielsku-Białej funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto stało się stolicą nowo utworzonego województwa bielskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Bielsku-Białej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowej straży

  • I Oddział ZSP Bielsko-Biała
  • II Oddział ZSP Bielsko-Biała
  • III Oddział ZSP Bielsko-Biała
  • ZZSP Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej


I Oddział ZSP Bielsko-Biała
II Oddział ZSP Bielsko-Biała
III Oddział ZSP Bielsko-Biała
ZZSP FSM Bielsko-Biała