Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Cieszynie

W latach 1950-1975 w Cieszynie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa bielskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Cieszynie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowej straży (1990 r.)

  • ZSP Cieszyn
  • ZSP Ustroń
  • ZZSP Cieszyńskiej Fabryki Farb i Lakierów "Polifarb" w Cieszynie
  • ZZSP Fabryki Samochodów Małolitrażowych Nr. 5 w Skoczowie


ZSP Cieszyn
ZSP Ustroń
ZZSP CFFiL Polifarb w Cieszynie
ZZSP Odlewnia Skoczów (Zakład FSM nr.5)